Privacy Policy

 Zaregistravaným a pripojenín na tento server automaticky suhlasíte, so spracováním Vašej IP adresy a jej uložením v databázi v prípade, že budete akýmkoľvek spôsobem porušovať pravidla serveru či iným spôsobem poškozovať majetok PvPMania.eu.